Scroll Top
ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΡΕΙΣ

Το φθινόπωρο ήρθε, οι μαθητές επιστρέφουν στις τάξεις και όλοι στους συνήθεις, καθημερινούς μας ρυθμούς.

Τι είναι οι γύρεις; Είναι μονοκύτταροι σπόροι  με σφαιροειδές ή ελλειπτικό σχήμα και μέγεθος 5-100 μm. Αποτελούν  το αρσενικό στοιχείο στη γονιμοποίηση των φυτών. Όλες οι  γύρεις προκαλούν αλλεργίες; Τα φυτά διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τα εντομόγαμα (εντομόφιλα) και τα ανεμόγαμα (ανεμόφιλα), ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς της γύρης τους, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στην αλλεργιολογία. Στα εντομόγαμα/εντομόφιλα  φυτά (π.χ. τριανταφυλλιά, πασχαλιά, μαργαρίτα, κ.α.) η γύρη μεταφέρεται με τα έντομα, είναι ογκώδης και διασκορπίζεται δύσκολα στην ατμόσφαιρα. Για να εκδηλωθεί αλλεργία στις γύρεις των  εντομόγαμων φυτών θα πρέπει ο ασθενής να βρεθεί σ’ ένα χώρο με μεγάλο αριθμό τέτοιων φυτών ή να μυρίσει το άνθος τους. Συνεπώς οι γύρεις τους δεν συνιστούν σημαντικό αλλεργιολογικό πρόβλημα. Στα ανεμόγαμα/ανεμόφιλα φυτά η γύρη είναι μικρή σε μέγεθος, μεταφέρεται με τον αέρα και ανευρίσκεται σε μεγάλη ποσότητα στην ατμόσφαιρα την περίοδο της ανθοφορίας. Αποτελούν σημαντικό αλλεργιολογικό θέμα, αφού οι γύρεις τους μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά αλλεργικά συμπτώματα χωρίς να είναι απαραίτητη η άμεση επαφή του ασθενούς. Η εκδήλωση αλλεργίας στις γύρεις εξαρτάται από:
 • τη συγκέντρωση της  γύρης στην ατμόσφαιρα (εποχή έτους, ώρα ημέρας, καιρικές συνθήκες),
 • το μέγεθος της γύρης,
 • το είδος του φυτού – διάρκεια ανθοφορίας,
 • το βαθμό ευαισθητοποίησης του ατόμου στη συγκεκριμένη γύρη,
 • τη χρονική διάρκεια ευαισθητοποίησης.
Είναι απαραίτητη η γνώση της χλωρίδας κάθε περιοχής προκειμένου να γίνει σωστή διερεύνηση της αλλεργίας και εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Τα τελευταία χρόνια είναι διαθέσιμα πολλά στοιχεία για τις γύρεις, χάρη στις τεχνικές και στα όργανα δειγματοληψίας τους, στην ανάπτυξη της Γυρεολογίας και στο διαδίκτυο. Αδρά, διακρίνουμε τις γύρεις των ζιζανίων, των αγρωστωδών και των δέντρων. Ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή αλλάζει ο πρωταγωνιστικός ρόλος αυτών των γύρεων. Αγρωστώδη  (Graminae) Ανήκουν στα σημαντικότερα αλλεργιογόνα φυτά παγκοσμίως. Παράγουν αφθονότατη γύρη και είναι ανεμόγαμα. Η ανθοφορία τους διαρκεί από το Μάρτιο έως και το Σεπτέμβριο, ανάλογα το είδος και την περιοχή. Η μεγάλη ποσότητα παραγωγής γυρεοκόκκων, σε συνδυασμό και με τη μεγάλη δραστικότητα των συστατικών τους για πρόκληση αλλεργικών φαινομένων τοποθετούν τα Αγρωστώδη φυτά στο υψηλότερο σημείο αλλεργιολογικού ενδιαφέροντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν αρκετές κοινές αλλεργιογόνες πρωτεΐνες που προκαλούν διασταυρούμενη αλλεργία, αλλά και ιδιαίτερες αλλεργιογόνες πρωτεΐνες ανά είδος. Ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό εποχικών (που εξελίσσονται σε ολοετή) ρινιτίδων, άσθματος και επιπεφυκίτιδας. Έχουν αναγνωριστεί περίπου 12000 είδη παγκοσμίως. Σ’ αυτά ανήκουν όλα τα δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, καλαμπόκι, κ.α.), το κοινό γκαζόν (Lolium perenne), η αγριάδα (Cynodon dactylon). Γύρεις Δέντρων στον Ελλαδικό χώρο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΑΙΩΔΩΝ (OLEACEAE) Η Ελιά (Olea europea) είναι το σημαντικότερο αλλεργιογόνο δέντρο στην Ελλάδα. Ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των Eλαιωδών (Oleaceae). Παράγει άφθονη γύρη από αρχές Μαΐου μέχρι μέσα Ιουνίου,  η οποία διαχέεται σε μεγάλες ποσότητες στην ατμόσφαιρα και προκαλεί συχνές αλλεργίες, κυρίως από το αναπνευστικό σύστημα (αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα, άσθμα) και ενίοτε κνίδωση. Στην ίδια οικογένεια ανήκουν και τα γένη Ligustrum & Fraxinus.  Γνωστά δέντρα αυτών των γενών είναι το Λιγούστροη Πασχαλιά, η Αμυγδαλιά, η Φλαμουριά, το Αγιόκλημα, το Γιασεμί, το Σαμπούκο (Sambucus nigra), οι γύρεις των οποίων  παρουσιάζουν ισχυρή διασταυρούμενη αντίδραση με της ελιάς. Σημαντική αλλεργιογονικότητα παρουσιάζουν και τα κωνοφόρα της οικογένειας των Κυπαρισσοειδών (Cupressaceae), με γνωστότερα δέντρα το κοινό Κυπαρίσσι, την Τούγια, την Αριζόνα και τον Κέδρο. Στην ίδια οικογένεια ανήκει και η γιγαντιαία Σεκόγια και το Coast Redwood.  Παράγουν μεγάλη ποσότητα γύρης, που μεταφέρεται με τον αέρα (ανεμόγαμα) και περίοδο ανθοφορίας από το Νοέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο. Είναι εξαπλωμένα σε όλο τον ελλαδικό χώρο, με τοπικές ιδιαιτερότητες ανθοφορίας. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  BETULACEAE Η οικογένεια  Betulaceae  έχει μεγάλη αλλεργιογονική σημασία για τις βόρειες χώρες, όπου ανευρίσκονται παντού. Ο κύριος εκπρόσωπος είναι η Σημύδα (Betula), το κύριο δασικό δέντρο των βόρειων χωρών, με ελληνική παρουσία στην περιοχή της Ροδόπης. Περίοδος ανθοφορίας: Φεβρουάριος – Απρίλιος. Η Σκλήθρα ή Σκλήθρο (Alnus glutinosa) φύεται στις όχθες των ελληνικών ποταμών, με περίοδο ανθοφορίας από Φεβρουάριο έως και Μάρτιο. Το γένος Corylus περιλαμβάνει την Φουντουκιά ή Λεπτοκαρυά (Coryllus avellana) και την Αγριοφουντουκιά (Coryllus coluna). Ευδοκιμούν στη Βόρεια Ελλάδα και έχουν σημαντική αλλεργιογονική αξία. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΕΥΚΩΔΩΝ (PINACEAE) Περιλαμβάνει 3 υποοικογένειες:
 1. Τα Ελατοειδή (Abietoideae): -γένος Abies (Έλατο)
-γένος Picea (Ερυθρελάτη) και Picea exelsa -γένος Tsuga, Pseudotsuga, Larix, Cedrus.
 1. Τα Λαρικοειδή (Laricoideae): Λάριξ, Κέδρος
 2. Το Πεύκο (Pinus).
H αλλεργιογονική αξία τους δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των γύρεων τους. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  ΠΛΑΤΑΝΟΕΙΔΩΝ (PLATANACEAE) Τα πλατάνια έχουν αλλεργιογονικό ενδιαφέρον για τις περιοχές στις οποίες έχουν σημαντική βλάστηση.  Στη βόρεια Ελλάδα και στην Κρήτη υπάρχει αξιοσημείωτη ευαισθητοποίηση.  Περίοδος ανθοφορίας: Μάρτιος- Μάιος. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ FAGACEAE (ΟΞΥΑ) Η κλινική αλλεργιογονική σημασία των δέντρων αυτής της οικογένειας είναι σημαντική μόνο για  περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, στις οποίες ευδοκιμούν. Περίοδος ανθοφορίας: Μάρτιος – Ιούνιος, ανάλογα με το είδος. Γνωστά είδη: Οξυά, Βαλανιδιά ή Δρυς, Πουρνάρι. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ SALICACEAE To αλλεργιογονικό ενδιαφέρον αυτής της οικογένειας είναι αρκετά σημαντικό, γιατί είναι πολύ διαδεδομένη και στις κατοικημένες περιοχές. Γνωστά δέντρα: Ιτιά (ανθοφορία Μάρτιος-Απρίλιος) και  Λεύκα (ανθοφορία Φεβρουάριος – Μάιος). Ζιζάνια (Weeds) Ζιζάνια  χαρακτηρίζονται τα αυτοφυή φυτά που φυτρώνουν πλησίον άλλων καλλιεργούμενων φυτών και εμποδίζουν την ανάπτυξή τους, ζώντας παρασιτικά κοντά τους. Κάποια από τα ζιζάνια χρησιμοποιούνται ως καλλωπιστικά φυτά, λόγω της εντυπωσιακής εμφάνισής τους (ντάλιες, μαργαρίτες, κ.α.). Γενικά, τα αγριολούλουδα και τα αγριόχορτα ανήκουν στα ζιζάνια. Οι οικογένειες ζιζανίων που έχουν ιδιαίτερη αλλεργιογονική σημασία είναι :
 • Οικογένεια Urticeae
 • Οικογένεια Chenopodiaceae
 • Οικογένεια Plantagonaceae
 • Οικογένεια Asteraceae
 • Οικογένεια Cichoriaceae
 • Οικογένεια Polygonaceae
Τα ζιζάνια ανθίζουν μεγάλες χρονικές περιόδους, γι’ αυτό και προκαλούν επίμονα και έντονα συμπτώματα στους αλλεργικούς ασθενείς. ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ ΓΥΡΕΙΣ
 • Συμπτώματα: αλλ. Ρινίτιδα (φταρνίσματα, καταρροή, μπούκωμα, κνησμός), αλλ. Επιπεφυκίτιδα (δακρύρροια, κνησμός ματιών, ερυθρότητα, τσίμπλες, οίδημα), βήχας, δύσπνοια, άσθμα, κνησμός φάρυγγα, ουρανίσκου και έξω ακουστικού πόρου, συμπτώματα κρυολογήματος που διαρκεί πολύ, κνίδωση, αλλ. δερματίτιδα. Σπανιότερα συμπτώματα από το γαστρεντερικό (δυσφαγία, αίσθημα πνιγμονής, ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα, κ.α.).
 • Τα συμπτώματα μπορούν να εμφανίζονται όλα μαζί ή μέρος αυτών, μόνο στη διάρκεια της ανθοφορίας. Με το πέρασμα των χρόνων, συχνά, παύει να υπάρχει εποχιακή κατανομή και τα συμπτώματα υπάρχουν όλο το χρόνο.
 • Ελέγχετε την αλλεργία σας σε Αλλεργιολόγο. Υπάρχει ειδική αιτιολογική θεραπεία. Η σωστή θεραπεία προλαμβάνει την εξέλιξη της αλλεργίας σας προς σοβαρότερες καταστάσεις. Μην ξεχνάτε ΣΥΧΝΑ Η ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ ΕΞΕΛΙΣΕΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΜΑ!!!
 • Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με τα φυτά που σας ενοχλούν, ιδιαίτερα την εποχή της ανθοφορίας. Προσοχή στις εκδρομές στην εξοχή!
 • Διατηρείτε τα παράθυρά σας κλειστά όταν ο καιρός είναι ζεστός ή φυσάει. Τις πρώτες πρωινές και απογευματινές ώρες μεγαλύτερες ποσότητες γύρεων αιωρούνται στην ατμόσφαιρα.
 • Μην αερίζετε τα ρούχα σας και μην απλώνετε την μπουγάδα σας τις προαναφερόμενες ώρες ή όταν φυσάει.
 • Αποφύγετε να κάνετε γυμναστική ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σε ανοιχτούς εξοχικούς χώρους.
 • Κάνετε μπάνιο και λούζετε τα μαλλιά σας κάθε βράδυ.
 • Όταν επιστρέφετε στο σπίτι σας από εξωτερικό χώρο, βγάλτε τα ρούχα σας στο μπάνιο και μην τα τοποθετείτε στο υπνοδωμάτιό σας.
 • Διατηρείτε κλειστά τα παράθυρα του αυτοκινήτου σας.
 • Αν οδηγείτε μηχανή ή ποδήλατο φορέστε οπωσδήποτε κλειστό κράνος.
 • Παραμείνετε στο σπίτι σας όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι.
 • Προτιμήστε τον περίπατό σας αμέσως μετά τη βροχή.
ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΡΕΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΦΥΤΩΝ ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
ΓΥΡΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ   Μήλο, βερίκοκο, Κεράσι, Σύκο, Ακτινίδιο, Νεκταρίνι, Λίτσι, Λωτός, Δαμάσκηνο,  Αχλάδι, Ροδάκινο, Δαμάσκηνο, Φράουλα, Φασόλια, Καρότα, Σέλινο,  Πατάτα      Πράσινο πιπέρι,  Ντομάτα, Αρακάς, Παστινάκι Άνηθος, Βασιλικός, Κόλιανδρος, Κύμινο, Μαϊντανός, Σέλινο, Πάπρικα, Πιπέρι, Θυμάρι, Ρίγανη Αμύγδαλο, Φουντούκι, Καρύδι, Φιστίκι Φακές, Σόγια, Ηλιόσπορος
ΓΥΡΕΙΣ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ Χουρμάς, Σύκο, Ακτινίδιο, Πεπόνι, Πορτοκάλι, Ντομάτα, Καρπούζι Φασόλια, Πατάτα Φιστίκι
ΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ Μήλο, Πεπόνι, Πορτοκάλι, Βερίκοκο, Ντομάτα, Καρπούζι Καρότο, Σέλινο, Πράσινο πιπέρι, Κρεμμύδι, Παστινάκι Άνηθος, Βασιλικός, Κόλιανδρος, Μουστάρδα, Ρίγανη, Μαϊντανός, Θυμάρι, Εστραγκόν, Άνηθος, Κύμινο, Μάραθο, Μαντζουράνα Αμύγδαλο, Φιστίκι, Καρύδι, Φουντούκι Χαμομήλι, Ηλιόσπορος, Ανθόμελο, Αγκινάρα
ΓΥΡΕΙΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ Μπανάνα, Πεπόνι, Καρπούζι Αγγούρι, Κολοκύθι
 
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.